ODSTĄPIENIE OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować DeveloCity - Krzysztof Baczyński, ul. Nowa 54B, 62-080 Lusowo, email: info@urbipuzzle.com, tel.: +48 789 086 153 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usług świadczonych w ramach Sklepu mogą Państwo zgłaszać pisemnie na adres DeveloCity - Krzysztof Baczyński, ul. Nowa 54B, 62-080 Lusowo, lub na adres poczty elektronicznej: info@urbipuzzle.com, tel. +48 789 086 153.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W reklamacji należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Każde zgłoszenie reklamacyjne rozpatrzymy w ciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformujemy o terminie rozpatrzenia reklamacji.

Szczegółowy tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną przez nasz Sklep znajduje się w Regulaminie.

FORMULARZ REKLAMACJI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ